รายงานการส่งข้อมูลเข้า DataCenter

 
จำนวนวันที่ sync ในช่วง 7 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 15 วัน
หมายเหตุ ในการส่งข้อมูลเข้า datacenter ควรใช้ HOSxP version 3.52.11.12 ขึ้นไป เป็นตัวส่ง
รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล วันที่เริ่มส่ง วันที่ส่งเสร็จ จำนวนวันที่ยังไม่ได้ sync ความสมบูรณ์ของข้อมูล(%) วันที่ sync ล่าสุด etl_version db_version
05112 รพ.สต. บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2017-12-04 13:00:44 2017-12-07 15:56:00 5920 99.349 2002-01-01 00:14:59 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11061 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเกษตรวิสัย อ.เกษตรวิสัย 2007-04-10 13:00:23 2007-04-10 15:48:49 3993 99.909 2007-04-12 05:21:10 ETL-2010-03-23 5.6.23-72.1
05283 สอ. พระธาตุ บ้านดอนยาง หมู่ที่ 02 อ.เชียงขวัญ 2013-06-26 08:34:59 2013-06-26 08:35:05 1726 2013-06-26 08:35:06 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05287 สอ. หนองฮี บ้านศาลางาม หมู่ที่ 01 อ.หนองฮี 2014-02-20 19:53:23 2014-02-20 20:58:52 1486 2014-02-21 09:08:40 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
24649 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. ศูนย์แพทย์ชุมชนวัดเหนือ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2015-08-16 22:26:10 2015-08-16 23:02:13 945 2015-08-16 23:02:14 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
11066 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพนทอง อ.โพนทอง 2015-02-06 16:35:13 2015-02-06 21:44:16 584 99.596 2016-08-11 19:09:41 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
11063 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อ.จตุรพักตรพิมาน 2015-08-06 20:35:23 2015-08-07 01:03:53 550 99.842 2016-09-14 15:51:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11964 โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช อ.เมืองร้อยเอ็ด 2016-01-04 13:58:59 2016-01-04 21:57:25 424 99.838 2017-01-18 08:57:48 ETL-2010-03-23 5.5.32-31.0
05163 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง อ.โพนทอง 2017-01-30 18:34:49 2017-01-30 19:36:12 412 99.777 2017-01-30 19:36:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05159 รพ.สต. บ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง อ.โพนทอง 2017-02-11 09:31:42 2017-02-11 09:46:28 391 99.420 2017-02-20 13:29:06 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11062 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ 2016-11-27 05:23:10 2016-11-27 08:27:34 376 99.832 2017-03-07 23:11:27 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05118 รพ.สต. บ้านบัวขาว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2016-09-27 17:44:31 2016-09-27 17:44:40 363 99.280 2017-03-20 17:51:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05157 รพ.สต. บ้านค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ อ.พนมไพร 2017-04-22 09:33:48 2017-04-22 09:33:56 330 99.889 2017-04-22 09:33:56 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05264 รพ.สต. บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2017-05-05 12:22:50 2017-05-05 13:15:23 317 99.881 2017-05-05 13:15:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05110 รพ.สต. บ้านตาจ่อย ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 1899-12-30 00:00:00 282 99.931 2017-06-09 15:38:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11070 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ 2017-05-04 22:15:23 2017-05-05 02:34:11 282 99.371 2017-06-09 12:17:24 ETL-2010-03-23 5.5.28-29.3
05242 รพ.สต. บ้านข่อย ตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง 2017-07-12 09:35:28 2017-07-12 11:05:03 249 99.920 2017-07-12 11:05:05 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05147 รพ.สต. บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อ.พนมไพร 2017-07-10 08:49:47 2017-07-10 09:19:30 248 99.968 2017-07-13 11:48:49 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05243 รพ.สต. บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง 2017-05-23 13:43:11 2017-05-23 14:05:35 214 99.855 2017-08-16 13:16:06 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
11504 โรงพยาบาล นอก สธ. โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ 2017-08-08 04:51:38 2017-08-08 05:42:41 206 99.964 2017-08-24 16:42:03 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
27989 รพ. โรงพยาบาลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 1899-12-30 00:00:00 166 99.296 2017-10-03 11:15:10 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
11071 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง 2015-12-08 08:32:27 2015-12-08 08:51:12 166 99.805 2017-10-03 15:57:33 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05201 รพ.สต. บ้านท่าทรัพย์เจริญ ตำบลท่าสีดา อ.หนองพอก 2018-01-26 11:36:11 2017-11-09 11:02:48 129 99.937 2017-11-09 11:02:57 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11069 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ 2017-11-13 23:28:14 2017-11-13 23:28:28 124 99.858 2017-11-14 19:34:58 ETL-2010-03-23 10.1.10-MariaDB-log
11068 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหนองพอก อ.หนองพอก 2017-11-15 17:03:03 2017-11-15 21:02:29 122 99.908 2017-11-16 11:35:32 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05276 รพ.สต. บ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด อ.จังหาร 2017-11-19 09:01:56 2017-11-19 09:29:14 102 99.323 2017-12-06 17:19:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05104 รพ.สต. บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย 2017-12-18 09:06:20 2017-12-18 10:09:16 90 99.511 2017-12-18 10:10:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05120 รพ.สต. บ้านข่าใหญ่ ตำบลหนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-01-02 14:46:21 2018-01-02 15:33:54 74 99.941 2018-01-03 08:57:11 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05254 รพ.สต. บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 73 99.959 2018-01-04 15:18:51 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05141 รพ.สต. บ้านดอนงัว ตำบลไพศาล อ.ธวัชบุรี 2018-03-13 08:31:13 2018-03-12 08:44:42 69 99.455 2018-01-08 11:55:54 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05088 รพ.สต. บ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-09 17:47:56 2018-01-09 17:48:05 68 99.478 2018-01-09 17:48:08 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05097 รพ.สต. บ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2017-11-14 09:10:50 2017-11-14 12:34:05 58 99.846 2018-01-19 09:26:55 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05119 รพ.สต. บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ 2017-11-29 16:32:22 2017-11-29 17:23:11 54 99.807 2018-01-23 15:08:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05085 รพ.สต. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-01 13:57:46 2018-03-01 14:42:44 53 99.983 2018-01-24 14:58:04 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
11067 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพธิ์ชัย อ.โพธิ์ชัย 2017-02-18 18:59:57 2017-02-18 20:55:43 52 99.860 2018-01-25 03:30:10 ETL-2010-03-23 5.6.13-56
05154 รพ.สต. บ้านนานวล ตำบลนานวล อ.พนมไพร 2018-01-24 17:41:08 2018-01-24 17:41:35 52 99.948 2018-01-25 13:10:56 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05174 รพ.สต. บ้านอุ่มเม่าใต้ ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2018-01-29 18:11:11 2018-01-29 21:27:05 48 99.932 2018-01-29 21:27:07 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11073 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลอาจสามารถ อ.อาจสามารถ 2018-01-31 01:14:21 2018-01-31 04:28:34 46 99.693 2018-01-31 04:28:35 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
13957 รพ.สต. บ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2018-02-01 09:18:27 2018-02-01 12:52:40 45 99.813 2018-02-01 12:52:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05281 รพ.สต. บ้านพลับพลา ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2018-02-01 08:55:44 2018-01-27 19:49:46 44 99.933 2018-02-02 17:42:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05169 รพ.สต. บ้านบะเค ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 1899-12-30 00:00:00 40 99.914 2018-02-06 12:17:09 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05117 รพ.สต. บ้านสระบัว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2018-01-04 09:39:26 2017-12-27 10:54:40 38 99.949 2018-02-08 17:23:49 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05080 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-01-30 10:19:35 2018-01-30 11:11:05 37 99.954 2018-02-09 16:43:12 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05285 รพ.สต. บ้านไผ่ ตำบลหมูม้น อ.เชียงขวัญ 2018-02-09 08:23:03 2018-02-09 09:03:10 37 99.873 2018-02-09 09:03:11 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05135 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี 2018-02-09 15:05:59 2018-02-09 16:02:17 37 99.941 2018-02-09 16:02:18 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB
05251 รพ.สต. บ้านหน่อม ตำบลหน่อม อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 33 99.970 2018-02-13 11:47:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05165 รพ.สต. บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2018-02-04 09:14:47 2018-02-04 09:37:58 33 99.973 2018-02-13 12:51:49 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05263 รพ.สต. บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2018-02-14 01:40:39 2018-02-14 01:44:35 32 99.974 2018-02-14 01:44:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05172 รพ.สต. บ้านป้อง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง 2017-05-09 08:31:40 2017-05-09 09:08:46 30 99.910 2018-02-16 08:48:32 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05093 รพ.สต. บ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-02-16 10:12:17 2018-02-16 13:24:01 30 99.943 2018-02-16 13:24:03 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05122 รพ.สต. บ้านหนองคลอง ตำบลโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-01-17 16:18:57 2018-01-17 16:20:38 29 99.884 2018-02-17 16:20:25 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05178 รพ.สต. บ้านวังม่วยเหนือ ตำบลวังสามัคคี อ.โพนทอง 2018-02-15 08:07:48 2018-02-15 08:33:10 27 99.726 2018-02-19 19:21:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05129 รพ.สต. บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-02-21 13:04:04 2018-02-21 13:04:09 25 99.865 2018-02-21 13:04:10 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05224 รพ.สต. บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ อ.เสลภูมิ 2018-02-25 11:23:30 2018-02-25 11:50:58 21 99.389 2018-02-25 11:50:59 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
10708 โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด 2014-12-20 10:29:57 2014-12-20 13:03:52 20 99.735 2018-02-26 03:00:31 ETL-2010-03-23 5.6.21-70.1
13943 รพ.สต. บ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-02-26 17:12:26 2018-02-26 17:39:29 20 99.978 2018-02-26 17:39:33 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05082 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 17 99.361 2018-03-01 10:29:33 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05188 รพ.สต. บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย 2018-03-01 11:27:15 2018-03-01 12:07:25 17 99.357 2018-03-01 12:07:26 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
13959 รพ.สต. บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อ.หนองฮี 2018-03-02 07:28:58 2018-03-02 07:50:33 16 99.960 2018-03-02 07:50:33 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05273 รพ.สต. บ้านพยอม ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2018-02-15 08:03:49 2018-02-15 08:20:14 13 99.929 2018-03-05 09:20:11 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05208 รพ.สต. บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2018-02-09 08:51:21 2018-02-09 08:51:35 12 99.966 2018-03-06 20:30:49 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05167 รพ.สต. บ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2018-03-06 07:06:58 2018-03-06 07:26:31 12 99.979 2018-03-06 07:26:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11076 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหาร อ.จังหาร 2018-03-07 19:09:48 2018-03-07 20:32:44 11 99.476 2018-03-07 20:32:45 ETL-2010-03-23 10.0.28-MariaDB-wsrep
05253 รพ.สต. บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2017-12-18 16:29:49 2017-12-18 19:08:18 10 99.958 2018-03-08 12:03:51 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05149 รพ.สต. บ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 2018-03-02 08:26:41 2018-03-02 08:34:56 10 99.972 2018-03-08 13:55:12 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05133 รพ.สต. บ้านจอมพล ตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี 2018-03-08 08:32:49 2018-03-08 08:46:42 10 99.833 2018-03-08 08:46:43 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05226 รพ.สต. บ้านยางเลิง ตำบลดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-15 08:51:31 2018-03-08 16:20:05 10 99.971 2018-03-08 16:20:07 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05204 รพ.สต. บ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2018-03-09 19:02:55 2018-03-09 19:03:05 9 99.885 2018-03-09 19:03:06 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05089 รพ.สต. บ้านเกล็ดหลิ่น ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-10 10:31:32 2018-03-10 10:56:38 8 99.987 2018-03-10 10:56:42 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05142 รพ.สต. บ้านยางด่อ ตำบลเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง 2018-03-06 19:13:26 2018-03-06 19:16:17 7 99.960 2018-03-11 10:26:55 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05138 รพ.สต. บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง 1899-12-30 00:00:00 6 99.959 2018-03-12 18:23:48 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
11074 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี 1899-12-30 00:00:00 6 99.938 2018-03-12 07:59:36 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB
05156 รพ.สต. บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อ.พนมไพร 2018-03-12 22:45:49 2018-03-12 22:52:41 6 99.803 2018-03-12 09:11:28 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13956 รพ.สต. บ้านบากโดนน้อย ตำบลบ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ 2018-02-21 15:01:42 2018-02-21 15:06:18 5 99.929 2018-03-13 18:56:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05115 รพ.สต. บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2018-02-22 10:35:52 2018-02-22 11:55:51 5 99.881 2018-03-13 10:20:12 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05212 รพ.สต. บ้านสะทอน ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2018-03-01 10:34:56 2018-03-01 10:42:10 5 99.913 2018-03-13 15:30:18 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
27988 รพ. โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2018-03-07 09:15:23 2018-03-07 09:44:01 5 99.248 2018-03-13 14:34:24 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
14844 รพ.สต. บ้านบาก ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2018-03-12 19:47:40 2018-03-12 20:02:02 5 99.966 2018-03-13 20:01:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05181 รพ.สต. บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย 2018-03-13 08:53:09 2018-03-13 08:53:20 5 99.971 2018-03-13 08:53:31 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05185 รพ.สต. บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย 2018-03-13 17:41:18 2018-03-13 19:18:26 5 99.258 2018-03-13 19:18:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13948 รพ.สต. บ้านดอนชัย ตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี 2018-03-14 17:09:37 2018-03-14 17:11:16 5 99.961 2018-03-13 16:12:53 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05114 รพ.สต. บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2018-02-26 12:25:11 2018-02-26 12:27:41 4 99.963 2018-03-14 16:14:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05166 รพ.สต. บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2018-03-01 08:59:46 2018-03-01 09:17:10 4 99.918 2018-03-14 13:55:49 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05209 รพ.สต. บ้านป่าขี ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2018-03-13 16:30:50 2018-03-13 19:58:25 4 99.969 2018-03-14 09:21:16 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
13951 รพ.สต. บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2018-03-14 05:47:59 2018-03-14 07:06:37 4 99.973 2018-03-14 07:06:37 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05086 รพ.สต. บ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-14 09:39:13 2018-03-14 12:24:40 4 99.431 2018-03-14 12:24:49 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05083 รพ.สต. บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-14 11:39:12 2018-03-14 14:07:04 4 99.976 2018-03-14 14:07:09 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05274 รพ.สต. บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2018-03-14 08:49:37 2018-03-14 14:16:10 4 99.898 2018-03-14 14:16:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05179 รพ.สต. บ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง อ.โพนทอง 2018-03-14 15:37:20 2018-03-14 18:51:28 4 99.949 2018-03-14 18:51:30 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05286 รพ.สต. บ้านศรีจันทร์ ตำบลบ้านเขือง อ.เชียงขวัญ 2018-03-16 09:19:45 2018-03-16 09:56:32 4 99.938 2018-03-14 15:47:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05145 รพ.สต. บ้านนาชม ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 1899-12-30 00:00:00 3 99.879 2018-03-15 13:30:02 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05265 รพ.สต. บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี 1899-12-30 00:00:00 3 99.867 2018-03-15 09:56:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05280 รพ.สต. บ้านคุยขนวน ตำบลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 2017-05-15 17:51:21 2017-05-15 18:17:00 3 99.965 2018-03-15 13:32:11 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11072 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย 2017-08-07 11:51:02 2017-08-07 17:25:41 3 99.892 2018-03-15 05:30:05 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05136 รพ.สต. บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อ.ธวัชบุรี 2018-02-07 18:47:38 2018-02-07 19:28:11 3 99.308 2018-03-15 07:31:14 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05111 รพ.สต. บ้านดู่ - ฝายใหญ่ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2018-03-02 19:42:39 2018-03-02 20:06:06 3 99.384 2018-03-15 19:21:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05258 รพ.สต. หนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2018-03-09 10:11:43 2018-03-09 17:32:31 3 99.332 2018-03-15 20:21:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05155 รพ.สต. บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ อ.พนมไพร 2018-03-11 09:30:29 2018-03-11 09:32:14 3 99.973 2018-03-15 13:34:56 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05091 รพ.สต. บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-13 19:31:13 2018-03-13 19:32:21 3 99.228 2018-03-15 15:21:03 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05131 รพ.สต. บ้านอีโคตร ตำบลศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-03-14 09:21:27 2018-03-14 11:53:18 3 99.818 2018-03-15 16:37:11 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
24650 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. ศูนย์แพทย์ชุมชน กกต. อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-15 05:19:26 2018-03-15 06:18:37 3 99.889 2018-03-15 06:18:37 ETL-2010-03-23 5.5.53-MariaDB-wsrep
05227 รพ.สต. บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-15 07:54:52 2018-03-15 08:03:13 3 99.937 2018-03-15 08:03:14 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05225 รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2018-03-15 08:51:29 2018-03-15 09:07:28 3 99.971 2018-03-15 09:07:30 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
13946 รพ.สต. บ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ 2018-03-15 09:03:09 2018-03-15 09:10:35 3 99.874 2018-03-15 09:10:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05116 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2018-03-15 09:32:18 2018-03-15 10:14:46 3 99.971 2018-03-15 10:14:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05215 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2018-03-15 08:55:11 2018-03-15 11:42:01 3 99.385 2018-03-15 13:29:27 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
14429 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-15 11:55:12 2018-03-15 12:25:47 3 99.259 2018-03-15 12:25:47 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05210 รพ.สต. บ้านกกทัน ตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 2 99.973 2018-03-16 18:14:33 ETL-2010-03-23 5.6.38-83.0
05222 รพ.สต. บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 2 99.316 2018-03-16 13:58:17 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05240 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง 1899-12-30 00:00:00 2 99.285 2018-03-16 18:43:55 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05125 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน 1899-12-30 00:00:00 2 99.571 2018-03-16 12:02:44 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05123 รพ.สต. บ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน 1899-12-30 00:00:00 2 99.365 2018-03-16 12:04:44 ETL-2010-03-23 5.5.33-31.1
05084 รพ.สต. บ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 2 99.363 2018-03-16 23:30:31 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05223 รพ.สต. บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 2 99.400 2018-03-16 13:43:45 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05275 รพ.สต. บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา อ.จังหาร 1899-12-30 00:00:00 2 99.940 2018-03-16 14:01:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13949 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 1899-12-30 00:00:00 2 99.877 2018-03-16 08:58:50 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05219 รพ.สต. บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 2 99.963 2018-03-16 13:51:30 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05139 รพ.สต. บ้านหนองบั่ว ตำบลเขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี 1899-12-30 00:00:00 2 99.852 2018-03-16 11:53:40 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05218 รพ.สต. บ้านนาทม ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 2 99.972 2018-03-16 13:43:43 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05098 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2018-03-11 11:54:01 2017-10-31 12:02:56 2 99.884 2018-03-16 12:05:16 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05113 รพ.สต. บ้านสามขา ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2018-02-15 08:57:14 2018-02-15 10:28:21 2 99.959 2018-03-16 09:41:33 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13952 รพ.สต. บ้านหัวคู ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2018-03-15 16:05:45 2018-02-15 15:35:02 2 99.940 2018-03-16 13:43:01 ETL-2010-03-23 5.6.36-82.0
05207 รพ.สต. บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2018-02-21 09:59:57 2018-02-20 11:31:46 2 99.966 2018-03-16 13:41:03 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05121 รพ.สต. บ้านเมืองหงษ์ ตำบลเมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-02-24 09:48:26 2018-02-24 12:18:49 2 99.278 2018-03-16 11:32:45 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05260 รพ.สต. บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อ.อาจสามารถ 2018-03-04 09:51:41 2018-03-04 10:20:59 2 99.964 2018-03-16 11:51:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13958 รพ.สต. บ้านแซงแหลม แสนชาติ อ.จังหาร 2018-03-09 07:37:18 2018-03-09 08:08:05 2 99.188 2018-03-16 09:24:45 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05206 รพ.สต. บ้านไคร่นุ่น ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2018-03-09 08:37:14 2018-03-09 10:49:47 2 99.973 2018-03-16 16:42:34 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
13947 รพ.สต. บ้านราชธานี ตำบลราชธานี อ.ธวัชบุรี 2018-03-09 10:51:46 2018-03-09 11:14:58 2 99.367 2018-03-16 11:53:51 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05277 รพ.สต. บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2018-03-11 10:59:16 2018-03-11 13:13:45 2 99.867 2018-03-16 15:31:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05092 รพ.สต. บ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-12 08:08:10 2018-03-12 08:35:11 2 99.343 2018-03-16 18:48:14 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05262 รพ.สต. บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2018-03-12 11:52:09 2018-03-12 12:46:27 2 99.851 2018-03-16 12:17:12 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05096 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2018-03-12 10:27:36 2018-03-12 13:05:05 2 99.266 2018-03-16 17:37:04 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
13961 รพ.สต. บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2018-03-13 07:00:32 2018-03-13 07:21:59 2 99.838 2018-03-16 09:33:36 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05177 รพ.สต. บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ อ.โพนทอง 2018-03-14 08:05:35 2018-03-14 08:23:25 2 99.867 2018-03-16 14:01:59 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05230 รพ.สต. บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-14 08:26:03 2018-03-14 08:29:45 2 99.290 2018-03-16 16:40:40 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05244 รพ.สต. บ้านหนองยาง ตำบลกกกุง อ.เมืองสรวง 2018-03-14 09:06:06 2018-03-14 09:56:33 2 99.881 2018-03-16 16:34:10 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05221 รพ.สต. บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อ.เสลภูมิ 2018-03-14 16:30:55 2018-03-14 19:56:14 2 99.888 2018-03-16 18:40:28 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05107 รพ.สต. บ้านเขวาตะคลอง ตำบลทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย 2018-03-15 07:58:43 2018-03-15 08:20:47 2 99.971 2018-03-16 16:59:42 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05132 รพ.สต. บ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 2018-03-15 08:29:47 2018-03-15 09:10:25 2 99.383 2018-03-16 13:47:32 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05143 รพ.สต. บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี 2018-03-15 09:35:27 2018-03-15 09:37:12 2 99.973 2018-03-16 09:42:54 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05183 รพ.สต. บ้านพิบูลย์ชัย ตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย 2018-03-15 09:32:09 2018-03-15 12:35:44 2 99.971 2018-03-16 11:32:29 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05128 รพ.สต. บ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-03-15 17:00:17 2018-03-15 17:13:36 2 99.940 2018-03-16 16:16:37 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
13962 รพ.สต. บ้านจาน ตำบลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2018-03-15 18:45:57 2018-03-15 18:54:20 2 99.958 2018-03-16 18:28:49 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11075 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ 2018-03-15 21:09:26 2018-03-16 00:16:25 2 99.216 2018-03-16 12:29:31 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05106 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย 2018-03-16 06:47:21 2018-03-16 07:11:39 2 99.311 2018-03-16 07:11:40 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05213 รพ.สต. บ้านขวาว ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2018-03-16 06:54:45 2018-03-16 07:17:55 2 99.286 2018-03-16 07:17:55 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
13960 รพ.สต. บ้านหนองไศล ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2018-03-16 07:44:41 2018-03-16 08:07:27 2 99.487 2018-03-16 08:07:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05164 รพ.สต. บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2018-03-16 07:55:59 2018-03-16 08:17:02 2 99.581 2018-03-16 14:01:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05214 รพ.สต. บ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2018-03-16 06:21:56 2018-03-16 08:35:04 2 99.940 2018-03-16 20:56:33 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05126 รพ.สต. บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-03-16 08:36:34 2018-03-16 08:36:42 2 99.329 2018-03-16 08:36:44 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05257 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อ.อาจสามารถ 2018-03-16 08:32:53 2018-03-16 08:37:12 2 99.973 2018-03-16 10:12:19 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05250 รพ.สต. บ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง อ.อาจสามารถ 2018-03-16 08:46:35 2018-03-16 08:46:45 2 99.972 2018-03-16 08:46:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05216 รพ.สต. บ้านหวาย ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2018-03-16 09:15:41 2018-03-16 09:21:10 2 99.979 2018-03-16 09:21:58 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05186 รพ.สต. บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย 2018-03-16 09:06:15 2018-03-16 09:24:36 2 99.877 2018-03-16 16:40:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05279 รพ.สต. บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2018-03-16 08:38:35 2018-03-16 09:32:24 2 99.829 2018-03-16 09:32:27 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05268 รพ.สต. บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ 2018-03-16 09:18:29 2018-03-16 10:24:40 2 99.973 2018-03-16 10:24:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05140 รพ.สต. บ้านมะบ้า ตำบลบึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง 2018-03-16 09:11:18 2018-03-16 10:52:49 2 99.314 2018-03-16 10:52:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05130 รพ.สต. บ้านดงยาง ตำบลดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-03-16 08:56:06 2018-03-16 11:37:57 2 99.878 2018-03-16 11:38:02 ETL-2010-03-23 5.6.23-72.1
14843 รพ.สต. บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2018-03-16 08:55:41 2018-03-16 12:05:16 2 99.944 2018-03-16 12:05:22 ETL-2010-03-23 5.5.30-MariaDB
05241 รพ.สต. บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อ.เมืองสรวง 2018-03-16 15:43:06 2018-03-16 16:04:42 2 99.347 2018-03-16 16:04:43 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05180 รพ.สต. บ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย 2018-03-16 13:46:26 2018-03-16 16:31:18 2 99.315 2018-03-16 18:03:45 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13945 รพ.สต. บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2018-03-16 09:18:40 2018-03-16 16:44:00 2 99.411 2018-03-16 16:44:04 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05102 รพ.สต. บ้านหัวหนอง ตำบลหนองแวง อ.เกษตรวิสัย 2018-03-16 17:13:43 2018-03-16 17:13:59 2 99.850 2018-03-16 17:14:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05261 รพ.สต. บ้านชุมพร ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2018-03-16 17:02:30 2018-03-16 17:38:40 2 99.959 2018-03-16 17:38:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05170 รพ.สต. บ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2018-03-16 18:26:20 2018-03-16 18:26:26 2 99.973 2018-03-16 18:26:27 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05081 รพ.สต. บ้านขอนแก่นใต้ ตำบลขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-16 11:31:06 2018-03-16 19:05:49 2 99.396 2018-03-16 19:05:53 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05158 รพ.สต. บ้านศาลา ตำบลชานุวรรณ อ.พนมไพร 2018-03-16 19:15:16 2018-03-16 19:15:25 2 99.943 2018-03-16 19:15:27 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05187 รพ.สต. บ้านดอนเจริญ ตำบลดอนโอง อ.โพธิ์ชัย 2018-03-16 18:49:05 2018-03-16 19:32:01 2 99.967 2018-03-16 19:32:02 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05175 รพ.สต. บ้านราษฎร์ดำเนินตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2018-03-16 18:53:28 2018-03-16 19:35:47 2 99.883 2018-03-16 19:35:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05184 รพ.สต. บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อ.โพธิ์ชัย 2018-03-16 18:50:14 2018-03-16 19:46:17 2 99.169 2018-03-16 19:46:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05266 รพ.สต. บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ 2018-03-16 19:33:08 2018-03-16 20:04:53 2 99.964 2018-03-16 20:04:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05271 รพ.สต. บ้านโพธิ์สัย ตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ 2018-03-16 18:22:40 2018-03-16 20:10:16 2 99.961 2018-03-16 20:10:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05094 รพ.สต. บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-16 19:11:19 2018-03-16 20:10:50 2 99.376 2018-03-16 20:10:55 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05237 รพ.สต. บ้านจานเตย ตำบลทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-16 20:32:57 2018-03-16 21:07:45 2 99.344 2018-03-16 21:07:46 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05252 รพ.สต. บ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 1 99.889 2018-03-17 01:58:22 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05153 รพ.สต. บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร 2017-12-02 15:32:23 2017-12-02 15:36:28 1 99.325 2018-03-17 09:48:10 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05152 รพ.สต. บ้านคำแดง ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2018-03-05 08:44:19 2018-03-05 08:44:50 1 99.955 2018-03-17 14:02:23 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05160 รพ.สต. บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 2018-03-13 11:16:33 2018-03-13 16:28:47 1 99.935 2018-03-17 10:39:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05146 รพ.สต. บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 2018-03-13 12:56:46 2018-03-13 18:18:20 1 99.913 2018-03-17 11:42:19 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05282 รพ.สต. บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2018-03-14 07:45:34 2018-03-14 07:50:17 1 99.913 2018-03-17 15:35:36 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05162 รพ.สต. บ้านนาแพง ตำบลนาอุดม อ.โพนทอง 2018-03-15 16:13:39 2018-03-15 17:22:55 1 99.388 2018-03-17 13:52:54 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05095 รพ.สต. บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย 2018-03-16 08:10:37 2018-03-16 08:48:59 1 99.838 2018-03-17 09:33:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05079 รพ.สต. บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-16 10:41:56 2018-03-16 10:54:57 1 99.984 2018-03-17 09:31:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05100 รพ.สต. บ้านแจ่มอารมย์ ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย 2018-03-17 04:30:54 2018-03-17 05:03:07 1 99.381 2018-03-17 05:03:07 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05192 รพ.สต. บ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2018-03-17 07:31:45 2018-03-17 07:53:14 1 99.971 2018-03-17 07:53:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05238 รพ.สต. บ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-17 08:14:56 2018-03-17 08:18:16 1 99.903 2018-03-17 08:18:19 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
13954 รพ.สต. บ้านเก่าน้อย ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-17 08:29:31 2018-03-17 08:29:41 1 99.887 2018-03-17 08:29:42 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05205 รพ.สต. บ้านโนนสนาม ตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ 2018-03-17 08:31:36 2018-03-17 08:33:24 1 99.939 2018-03-17 08:33:25 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05272 รพ.สต. บ้านโนนน้ำเงิน ตำบลหนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ 2018-03-17 08:15:54 2018-03-17 08:54:28 1 99.387 2018-03-17 08:54:29 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05195 รพ.สต. บ้านคำโพนสูง ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2018-03-17 08:37:58 2018-03-17 08:55:36 1 99.909 2018-03-17 19:07:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05255 รพ.สต. บ้านหนองแฮด ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2018-03-17 09:01:29 2018-03-17 09:01:46 1 99.969 2018-03-17 09:02:29 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05232 รพ.สต. บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-17 08:35:04 2018-03-17 09:24:19 1 99.894 2018-03-17 09:24:20 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05236 รพ.สต. บ้านคำพรินทร์ ตำบลช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-17 08:37:53 2018-03-17 09:27:51 1 99.288 2018-03-17 09:27:53 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05246 รพ.สต. บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2018-03-17 09:18:10 2018-03-17 09:28:11 1 99.951 2018-03-17 09:28:30 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05233 รพ.สต. บ้านดอนดู่ ตำบลหัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-17 08:48:16 2018-03-17 09:35:36 1 99.973 2018-03-17 09:35:36 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05189 รพ.สต. บ้านฉะวะ ตำบลหนองพอก อ.หนองพอก 2018-03-17 08:52:35 2018-03-17 09:37:42 1 99.295 2018-03-17 09:37:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
14842 รพ.สต. บ้านป่ายางชุม ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-17 09:13:13 2018-03-17 09:41:48 1 99.974 2018-03-17 09:41:49 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05234 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-17 08:57:13 2018-03-17 09:50:08 1 99.874 2018-03-17 09:50:08 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05176 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2018-03-17 09:14:17 2018-03-17 09:57:59 1 99.196 2018-03-17 09:58:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05211 รพ.สต. บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ 2018-03-17 09:35:02 2018-03-17 10:00:47 1 99.367 2018-03-17 10:00:48 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05284 รพ.สต. บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลพระเจ้า อ.เชียงขวัญ 2018-03-17 09:21:33 2018-03-17 10:01:47 1 99.967 2018-03-17 10:01:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05197 รพ.สต. บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2018-03-17 09:25:40 2018-03-17 10:01:53 1 99.318 2018-03-17 10:01:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05249 รพ.สต. บ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2018-03-17 09:14:25 2018-03-17 10:03:36 1 99.450 2018-03-17 10:03:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05239 รพ.สต. บ้านหนองจาน ตำบลจำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-17 09:22:29 2018-03-17 10:05:15 1 99.933 2018-03-17 10:05:16 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05198 รพ.สต. บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2018-03-17 08:16:09 2018-03-17 10:21:08 1 99.436 2018-03-17 10:21:12 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05127 รพ.สต. บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-03-17 10:04:22 2018-03-17 10:29:31 1 99.875 2018-03-17 10:29:32 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05151 รพ.สต. บ้านวารีอุดม ตำบลวารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร 2018-03-17 10:25:36 2018-03-17 10:39:35 1 99.834 2018-03-17 10:39:35 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13955 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2018-03-17 08:41:21 2018-03-17 10:41:45 1 99.968 2018-03-17 10:41:46 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05289 รพ.สต. บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2018-03-17 09:48:47 2018-03-17 10:47:03 1 99.905 2018-03-17 10:47:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05171 รพ.สต. บ้านงิ้วเหนือ ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2018-03-17 10:23:14 2018-03-17 10:50:07 1 99.221 2018-03-17 10:50:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05199 รพ.สต. บ้านกุดขุ่น ตำบลรอบเมือง อ.หนองพอก 2018-03-17 10:31:16 2018-03-17 11:01:18 1 99.493 2018-03-17 11:01:19 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05288 รพ.สต. บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อ.หนองฮี 2018-03-17 10:13:27 2018-03-17 11:01:58 1 99.281 2018-03-17 23:02:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05256 รพ.สต. บ้านรวมไทย ตำบลโหรา อ.อาจสามารถ 2018-03-17 10:15:53 2018-03-17 11:03:57 1 99.922 2018-03-17 11:03:58 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05087 รพ.สต. บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-17 10:45:58 2018-03-17 11:08:57 1 99.341 2018-03-17 11:09:00 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05134 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อ.ธวัชบุรี 2018-03-17 10:44:32 2018-03-17 11:13:24 1 99.972 2018-03-17 11:13:24 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
23919 รพ.สต. บ้านหนองนาสร้าง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-17 10:46:54 2018-03-17 11:14:00 1 99.985 2018-03-17 11:14:03 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05150 รพ.สต. บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร 2018-03-17 10:45:03 2018-03-17 11:16:11 1 99.280 2018-03-17 11:16:12 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
13953 รพ.สต. บ้านสระโพนทอง ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-17 09:13:20 2018-03-17 11:32:03 1 99.850 2018-03-17 11:32:04 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05259 รพ.สต. บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2018-03-17 08:52:04 2018-03-17 11:36:12 1 99.803 2018-03-17 11:36:12 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05270 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ 2018-03-17 11:31:00 2018-03-17 11:37:41 1 99.845 2018-03-17 11:37:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05108 รพ.สต. บ้านดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย 2018-03-17 09:44:14 2018-03-17 12:11:59 1 99.414 2018-03-17 12:12:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05124 รพ.สต. บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน 2018-03-17 10:13:59 2018-03-17 12:32:07 1 99.967 2018-03-17 12:32:07 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05220 รพ.สต. บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง อ.เสลภูมิ 2018-03-17 12:24:16 2018-03-17 12:44:48 1 99.173 2018-03-17 12:44:49 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05090 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2018-03-17 12:49:19 2018-03-17 12:56:28 1 99.983 2018-03-17 12:56:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05247 รพ.สต. บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อ.โพนทราย 2018-03-17 13:11:42 2018-03-17 13:40:40 1 99.971 2018-03-17 13:40:41 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05203 รพ.สต. บ้านพันขาง ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2018-03-17 13:15:42 2018-03-17 13:49:40 1 99.346 2018-03-17 13:49:41 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05217 รพ.สต. บ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2018-03-17 14:12:27 2018-03-17 14:38:48 1 99.881 2018-03-17 14:38:49 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05144 รพ.สต. บ้านขาม ตำบลบึงนคร อ.ธวัชบุรี 2018-03-17 14:17:09 2018-03-17 14:45:46 1 99.877 2018-03-17 14:45:48 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05137 รพ.สต. บ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง 2018-03-17 14:22:40 2018-03-17 14:49:18 1 99.354 2018-03-17 14:49:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05161 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 2018-03-17 14:45:50 2018-03-17 14:54:30 1 99.405 2018-03-17 14:54:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05109 รพ.สต. บ้านดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 2018-03-17 14:55:37 2018-03-17 15:01:11 1 99.426 2018-03-17 15:01:15 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05168 รพ.สต. บ้านนาอุ่ม ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2018-03-17 15:28:46 2018-03-17 15:28:52 1 99.341 2018-03-17 15:28:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05148 รพ.สต. บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 2018-03-17 15:22:08 2018-03-17 15:53:42 1 99.974 2018-03-17 15:53:42 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05196 รพ.สต. บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก 2018-03-17 15:22:54 2018-03-17 15:54:29 1 99.450 2018-03-17 15:54:34 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05191 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม อ.หนองพอก 2018-03-17 15:41:28 2018-03-17 16:15:31 1 99.947 2018-03-17 16:15:33 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05182 รพ.สต. บ้านบัวคำ ตำบลบัวคำ อ.โพธิ์ชัย 2018-03-17 15:41:22 2018-03-17 16:29:07 1 99.418 2018-03-17 16:29:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05193 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2018-03-17 16:20:55 2018-03-17 16:50:41 1 99.968 2018-03-17 16:50:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05248 รพ.สต. บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว อ.โพนทราย 2018-03-17 17:00:14 2018-03-17 17:22:01 1 99.807 2018-03-17 17:22:02 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05245 รพ.สต. บ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา อ.โพนทราย 2018-03-17 17:13:01 2018-03-17 17:38:24 1 99.950 2018-03-17 17:38:24 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05103 รพ.สต. บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อ.เกษตรวิสัย 2018-03-17 17:07:57 2018-03-17 17:39:46 1 99.858 2018-03-17 17:39:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05278 รพ.สต. บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อ.จังหาร 2018-03-17 18:38:59 2018-03-17 19:00:47 1 99.918 2018-03-17 19:00:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05231 รพ.สต. บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-17 19:06:19 2018-03-17 19:43:06 1 99.174 2018-03-17 19:43:06 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
05290 รพ.สต. บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2018-03-17 19:22:31 2018-03-17 19:44:50 1 99.924 2018-03-17 19:44:51 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05267 รพ.สต. บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ 2018-03-17 19:40:53 2018-03-17 20:07:32 1 99.934 2018-03-17 20:07:33 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05173 รพ.สต. บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2018-03-17 20:41:41 2018-03-17 21:01:49 1 99.840 2018-03-17 21:01:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11064 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 2018-03-17 18:53:12 2018-03-17 21:13:57 1 99.941 2018-03-17 21:13:58 ETL-2010-03-23 10.0.34-MariaDB-wsrep
05228 รพ.สต. บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-17 21:27:56 2018-03-17 21:52:39 1 99.611 2018-03-17 21:52:39 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05194 รพ.สต. บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2018-03-17 21:30:08 2018-03-17 22:02:26 1 99.348 2018-03-17 22:02:26 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05229 รพ.สต. บ้านหนองควายอีน้อย ตำบลเมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-17 22:49:08 2018-03-17 23:11:42 1 99.846 2018-03-17 23:11:42 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
13944 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2018-03-17 22:51:42 2018-03-17 23:15:19 1 99.894 2018-03-17 23:15:19 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05105 รพ.สต. บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย 1899-12-30 00:00:00 0 99.972 2018-03-18 05:08:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05101 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2018-03-16 08:50:54 2018-03-16 08:51:06 0 99.949 2018-03-18 09:21:37 ETL-2010-03-23 5.7.16-10
11065 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร 2018-03-17 13:32:04 2018-03-17 17:05:08 0 99.025 2018-03-18 05:08:30 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
27990 รพ. โรงพยาบาลหนองฮี อ.หนองฮี 2018-03-17 22:46:51 2018-03-18 00:11:12 0 99.119 2018-03-18 00:12:23 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05200 รพ.สต. บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อ.หนองพอก 2018-03-18 00:23:20 2018-03-18 00:47:45 0 99.921 2018-03-18 00:47:45 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05235 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ 2018-03-18 02:08:09 2018-03-18 04:21:39 0 99.788 2018-03-18 04:21:39 ETL-2010-03-23 5.5.27-28.0