รายงานการส่งข้อมูลเข้า DataCenter

 
จำนวนวันที่ sync ในช่วง 7 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 15 วัน
 
ข้อมูลที่ยังไม่ส่งมากกว่า 15 วัน
หมายเหตุ ในการส่งข้อมูลเข้า datacenter ควรใช้ HOSxP version 3.52.11.12 ขึ้นไป เป็นตัวส่ง
รหัสสถานพยาบาล ชื่อสถานพยาบาล วันที่เริ่มส่ง วันที่ส่งเสร็จ จำนวนวันที่ยังไม่ได้ sync ความสมบูรณ์ของข้อมูล(%) วันที่ sync ล่าสุด etl_version db_version
11964 โรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช อ.เมืองร้อยเอ็ด 633 99.838 2018-07-17 15:07:49
27989 รพ. โรงพยาบาลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 2018-09-27 11:55:24 2018-09-27 12:35:06 561 99.190 2018-09-27 12:35:06 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
11069 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเสลภูมิ อ.เสลภูมิ 527 99.700 2018-10-31 11:51:54
05254 รพ.สต. บ้านหนองขาม ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2018-10-04 15:48:25 2018-10-04 16:10:30 521 99.950 2018-11-06 11:52:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11076 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหาร อ.จังหาร 2019-01-02 13:23:47 2019-01-02 14:46:40 463 99.472 2019-01-03 09:06:20 ETL-2010-03-23 10.0.28-MariaDB-wsrep
05165 รพ.สต. บ้านหนองแวงแห่ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2019-01-04 14:44:18 2019-01-04 15:55:17 462 99.954 2019-01-04 15:55:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13949 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2019-02-26 08:53:11 2019-02-26 13:11:38 408 99.881 2019-02-27 12:43:19 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05264 รพ.สต. บ้านคำนางตุ้ม ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2019-04-29 15:51:27 2019-04-29 17:27:27 347 99.853 2019-04-29 17:27:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05174 รพ.สต. บ้านอุ่มเม่าใต้ ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2019-06-20 10:45:40 2019-06-19 13:04:25 292 99.951 2019-06-23 15:46:24 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
27988 รพ. โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2019-06-19 14:34:32 2019-06-19 15:58:24 288 99.162 2019-06-27 14:49:04 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05128 รพ.สต. บ้านอีง่อง ตำบลอีง่อง อ.จตุรพักตรพิมาน 2019-07-30 11:14:22 2019-07-30 11:15:01 255 99.942 2019-07-30 11:15:02 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
11062 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลปทุมรัตต์ อ.ปทุมรัตต์ 252 99.832 2019-08-02 15:43:45
05092 รพ.สต. บ้านแคน ตำบลแคนใหญ่ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-09-11 10:56:06 2019-09-11 11:37:25 212 99.343 2019-09-11 11:37:26 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
11070 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ 192 99.235 2019-10-01 22:11:56
05149 รพ.สต. บ้านหัวนา ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 2019-10-15 11:47:51 2019-10-15 12:10:46 178 99.971 2019-10-15 12:10:47 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05207 รพ.สต. บ้านใหม่สามัคคี ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2019-10-22 09:05:56 2019-10-22 10:57:58 171 99.922 2019-10-22 10:57:59 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05184 รพ.สต. บ้านสะอาด ตำบลสะอาด อ.โพธิ์ชัย 2019-11-07 16:48:25 2019-11-07 17:14:51 155 99.190 2019-11-07 17:14:51 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
13956 รพ.สต. บ้านบากโดนน้อย ตำบลบ้านบาก อ.ศรีสมเด็จ 2019-11-11 12:39:56 2019-11-11 13:10:19 151 99.933 2019-11-11 13:10:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05132 รพ.สต. บ้านคางฮุง ตำบลธวัชบุรี อ.ธวัชบุรี 2019-11-11 13:53:35 2019-11-11 14:19:30 151 99.400 2019-11-11 14:19:31 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05242 รพ.สต. บ้านข่อย ตำบลหนองหิน อ.เมืองสรวง 2019-11-12 08:57:05 2019-11-12 13:10:47 150 99.918 2019-11-12 13:10:49 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05157 รพ.สต. บ้านค้อใหญ่ ตำบลค้อใหญ่ อ.พนมไพร 2018-11-20 08:52:52 2018-11-20 11:12:49 138 99.875 2019-11-24 11:29:17 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05145 รพ.สต. บ้านนาชม ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 2019-11-28 10:47:47 2019-11-28 12:49:01 134 99.775 2019-11-28 12:49:01 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05119 รพ.สต. บ้านหนองส่วย ตำบลโนนสง่า อ.ปทุมรัตต์ 2019-12-12 09:17:32 2019-11-30 11:11:42 132 99.807 2019-11-30 11:11:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05154 รพ.สต. บ้านนานวล ตำบลนานวล อ.พนมไพร 2019-11-26 14:19:28 2019-11-26 15:20:40 129 99.941 2019-12-03 14:52:11 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
14844 รพ.สต. บ้านบาก ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 2019-11-04 21:44:06 2019-11-04 22:20:33 125 99.955 2019-12-07 10:05:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05286 รพ.สต. บ้านศรีจันทร์ ตำบลบ้านเขือง อ.เชียงขวัญ 2019-12-09 09:57:40 2019-12-09 09:58:07 123 99.936 2019-12-09 09:58:13 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05162 รพ.สต. บ้านนาแพง ตำบลนาอุดม อ.โพนทอง 2019-12-10 10:44:17 2019-12-10 11:15:45 122 99.418 2019-12-10 11:15:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05159 รพ.สต. บ้านหนองแสงทุ่ง ตำบลแวง อ.โพนทอง 2019-12-11 08:54:20 2019-12-11 12:55:31 121 99.420 2019-12-11 12:55:32 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11065 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลพนมไพร อ.พนมไพร 2019-12-14 17:27:03 2019-12-14 23:39:25 118 98.982 2019-12-14 23:39:27 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
11074 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเมยวดี อ.เมยวดี 2019-12-17 13:41:42 2019-12-17 16:42:07 114 99.551 2019-12-18 07:45:58 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB
05118 รพ.สต. บ้านบัวขาว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2019-12-19 08:44:36 2019-12-11 12:07:44 113 99.406 2019-12-19 12:13:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11068 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลหนองพอก อ.หนองพอก 111 99.332 2019-12-21 03:04:46
13943 รพ.สต. บ้านคานหัก ตำบลสีแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-04-08 10:33:22 2020-04-08 12:52:11 95 99.945 2020-01-06 16:35:21 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05257 รพ.สต. บ้านหนองบัว ตำบลหนองบัว อ.อาจสามารถ 2020-03-17 10:33:43 2020-01-07 11:22:20 94 99.974 2020-01-07 11:22:23 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05147 รพ.สต. บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส อ.พนมไพร 2019-11-27 13:39:16 2019-11-27 14:58:13 92 99.955 2020-01-09 15:15:30 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05087 รพ.สต. บ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-01-09 09:44:23 2020-01-09 13:47:24 92 99.368 2020-01-09 13:47:29 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
13960 รพ.สต. บ้านหนองไศล ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2020-01-10 06:52:02 2020-01-10 07:33:40 88 99.471 2020-01-13 09:38:17 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05282 รพ.สต. บ้านวังยาว ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2020-01-31 13:47:14 2020-01-31 14:04:09 70 99.915 2020-01-31 14:04:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05208 รพ.สต. บ้านนาเมือง ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2020-02-04 11:41:50 2020-02-04 12:51:36 66 99.919 2020-02-04 12:51:37 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05256 รพ.สต. บ้านรวมไทย ตำบลโหรา อ.อาจสามารถ 2020-04-09 08:50:23 2020-04-09 12:17:24 61 99.920 2020-02-09 17:00:22 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05120 รพ.สต. บ้านข่าใหญ่ ตำบลหนองผือ อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-02-11 09:10:06 2020-02-11 11:14:34 59 99.942 2020-02-11 11:14:35 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05151 รพ.สต. บ้านวารีอุดม ตำบลวารีสวัสดิ์ อ.พนมไพร 2020-02-11 09:50:49 2020-02-11 11:34:38 59 99.825 2020-02-11 11:34:40 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05133 รพ.สต. บ้านจอมพล ตำบลนิเวศน์ อ.ธวัชบุรี 2020-02-18 08:52:52 2020-02-18 10:04:41 52 99.821 2020-02-18 10:04:42 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05146 รพ.สต. บ้านดอนแดง ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร 2020-02-18 16:05:02 2020-02-18 16:31:14 51 99.889 2020-02-19 14:07:51 ETL-2010-03-23 10.1.13-MariaDB
05220 รพ.สต. บ้านผักกาดหญ้า ตำบลนาเลิง อ.เสลภูมิ 2020-02-22 15:54:41 2020-02-22 16:21:28 48 99.174 2020-02-22 16:21:28 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05105 รพ.สต. บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลน้ำอ้อม อ.เกษตรวิสัย 1899-12-30 00:00:00 46 99.972 2020-02-24 20:09:42 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05185 รพ.สต. บ้านคำพอุง ตำบลคำพอุง อ.โพธิ์ชัย 2020-04-08 16:48:43 2020-02-24 09:16:00 46 99.294 2020-02-24 09:16:01 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05085 รพ.สต. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-02-27 13:31:15 2020-02-27 15:08:37 43 99.898 2020-02-27 15:08:42 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05144 รพ.สต. บ้านขาม ตำบลบึงนคร อ.ธวัชบุรี 2020-02-28 10:38:32 2020-02-28 11:42:02 42 99.872 2020-02-28 11:42:03 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
13957 รพ.สต. บ้านกอกแก้ว ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2020-03-02 10:30:49 2020-03-02 11:44:04 39 99.810 2020-03-02 11:44:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
11072 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลโพนทราย อ.โพนทราย 2020-01-31 05:57:27 2020-01-31 07:16:04 36 99.832 2020-03-05 13:12:32 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05083 รพ.สต. บ้านแมต ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-03-06 08:43:19 2020-03-06 10:24:43 35 99.943 2020-03-06 10:24:50 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05081 รพ.สต. บ้านขอนแก่นใต้ ตำบลขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-03-07 09:28:03 2020-03-07 10:06:33 33 99.348 2020-03-08 09:11:46 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05117 รพ.สต. บ้านสระบัว ตำบลสระบัว อ.ปทุมรัตต์ 2020-03-09 17:12:56 2020-03-09 17:57:38 31 99.955 2020-03-10 18:22:07 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13959 รพ.สต. บ้านดอนกลอย ตำบลหนองฮี อ.หนองฮี 2020-03-10 10:02:09 2020-03-10 11:18:13 29 99.961 2020-03-12 06:48:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05097 รพ.สต. บ้านดงมัน ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2019-10-02 11:21:18 2019-10-02 11:54:10 28 99.207 2020-03-13 09:17:29 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05093 รพ.สต. บ้านหัวโนนตาลน้อย ตำบลโนนตาล อ.เมืองร้อยเอ็ด 2019-06-27 14:34:37 2019-06-27 14:38:18 27 99.939 2020-03-14 09:25:50 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05249 รพ.สต. บ้านโพนเมือง ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2019-12-10 08:48:34 2019-12-10 14:49:20 25 99.433 2020-03-16 08:52:56 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05160 รพ.สต. บ้านโคกกกม่วง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 2020-03-16 15:38:54 2020-03-16 16:14:02 25 99.938 2020-03-16 16:14:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05181 รพ.สต. บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อ.โพธิ์ชัย 2020-03-19 13:27:04 2020-03-19 14:05:33 22 99.968 2020-03-19 14:05:34 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05211 รพ.สต. บ้านท่าม่วง ตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ 2020-03-10 08:44:05 2020-03-20 11:59:48 21 99.396 2020-03-20 11:59:48 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
13946 รพ.สต. บ้านขี้เหล็ก ตำบลขี้เหล็ก อ.ปทุมรัตต์ 2020-03-20 13:54:17 2020-03-20 14:18:37 21 99.871 2020-03-20 14:18:38 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05084 รพ.สต. บ้านสังข์ - สงยาง ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-03-23 02:56:46 2020-03-23 02:52:32 18 99.379 2020-03-23 02:52:53 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05241 รพ.สต. บ้านหนองผือ ตำบลหนองผือ อ.เมืองสรวง 2020-03-23 09:21:50 2020-03-23 11:50:27 18 99.370 2020-03-23 11:50:29 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05101 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2020-03-26 11:33:27 2020-03-26 12:13:07 15 99.954 2020-03-26 12:13:08 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05164 รพ.สต. บ้านโนนโพธิ์ ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2020-01-28 09:38:01 2020-01-28 13:16:17 14 99.486 2020-03-27 13:10:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05110 รพ.สต. บ้านตาจ่อย ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 2020-03-31 08:52:27 2020-03-31 11:04:20 10 99.937 2020-03-31 11:04:24 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05170 รพ.สต. บ้านโนนชัยศรี ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2020-04-01 14:10:04 2020-04-01 14:34:48 9 99.971 2020-04-01 14:34:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05168 รพ.สต. บ้านนาอุ่ม ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2020-04-01 10:59:59 2020-04-01 12:08:30 8 99.339 2020-04-02 16:37:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05166 รพ.สต. บ้านบะตะกา ตำบลหนองใหญ่ อ.โพนทอง 2020-04-02 15:20:46 2020-04-02 15:47:13 8 99.920 2020-04-02 15:47:14 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
24650 ศูนย์สุขภาพชุมชน สธ. ศูนย์แพทย์ชุมชน กกต. อ.เมืองร้อยเอ็ด 1899-12-30 00:00:00 7 99.856 2020-04-03 14:21:07 ETL-2010-03-23 5.5.61-MariaDB-wsrep
05131 รพ.สต. บ้านอีโคตร ตำบลศรีโคตร อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-04-01 18:51:42 2020-04-01 19:07:36 7 99.895 2020-04-03 09:53:12 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05111 รพ.สต. บ้านดู่ - ฝายใหญ่ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2020-04-03 07:52:23 2020-04-03 08:17:20 7 99.386 2020-04-03 08:17:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05115 รพ.สต. บ้านโนนสวรรค์ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2020-04-03 08:36:17 2020-04-03 10:23:51 7 99.889 2020-04-03 10:23:53 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
14429 ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาล 1 อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-04-03 08:53:56 2020-04-03 12:23:41 7 99.253 2020-04-03 12:23:42 ETL-2010-03-23 5.5.63-MariaDB-wsrep
13952 รพ.สต. บ้านหัวคู ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2020-04-03 12:22:16 2020-04-03 12:46:36 7 99.940 2020-04-03 12:46:37 ETL-2010-03-23 5.6.36-82.0
05276 รพ.สต. บ้านท่าลาด ตำบลม่วงลาด อ.จังหาร 2020-04-03 12:43:26 2020-04-03 13:08:08 7 99.232 2020-04-03 13:08:08 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05163 รพ.สต. บ้านหนองกุง ตำบลสว่าง อ.โพนทอง 2020-04-03 13:38:47 2020-04-03 14:14:53 7 99.788 2020-04-03 14:14:55 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05204 รพ.สต. บ้านกุดแข้ ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2020-04-03 16:36:19 2020-04-03 17:05:01 7 99.888 2020-04-03 17:05:02 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05278 รพ.สต. บ้านยางใหญ่ ตำบลยางใหญ่ อ.จังหาร 2020-04-04 09:49:46 2020-04-04 09:50:00 6 99.919 2020-04-04 09:50:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05080 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลเหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-04-04 09:17:04 2020-04-04 10:31:24 6 99.953 2020-04-04 10:31:34 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05152 รพ.สต. บ้านคำแดง ตำบลโคกสว่าง อ.พนมไพร 2020-04-02 10:33:31 2020-04-02 11:09:50 5 99.959 2020-04-05 17:04:45 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05178 รพ.สต. บ้านวังม่วยเหนือ ตำบลวังสามัคคี อ.โพนทอง 2020-04-05 08:45:03 2020-04-05 09:18:09 5 99.712 2020-04-05 09:18:10 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05180 รพ.สต. บ้านหนองแวงใหญ่ ตำบลขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย 2020-04-05 09:03:02 2020-04-05 09:41:47 5 99.311 2020-04-05 09:41:48 ETL-2010-03-23 5.5.62-MariaDB-wsrep
05086 รพ.สต. บ้านปอภาร ตำบลปอภาร (ปอพาน) อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-04-05 08:53:14 2020-04-05 10:23:25 5 99.427 2020-04-05 10:23:28 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05277 รพ.สต. บ้านเปลือยตาล ตำบลดงสิงห์ อ.จังหาร 2020-04-06 10:21:25 2020-04-06 12:18:03 4 99.865 2020-04-06 12:18:10 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05217 รพ.สต. บ้านมะหรี่ ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2020-04-01 13:50:17 2020-04-01 14:16:44 3 99.882 2020-04-07 09:42:32 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05274 รพ.สต. บ้านหนองบัวรอง ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2020-04-07 08:45:39 2020-04-07 10:21:28 3 99.895 2020-04-07 10:21:30 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05116 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโนนสวรรค์ อ.ปทุมรัตต์ 2020-04-07 10:25:26 2020-04-07 10:41:46 3 99.970 2020-04-07 10:41:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05175 รพ.สต. บ้านราษฎร์ดำเนินตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2020-04-06 09:00:46 2020-04-07 10:46:37 3 99.883 2020-04-07 10:46:39 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05234 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2020-03-30 13:18:10 2020-04-07 11:06:07 3 99.877 2020-04-07 11:06:08 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05252 รพ.สต. บ้านสีสวาด ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2020-04-07 08:57:53 2020-04-07 12:15:36 3 99.894 2020-04-07 12:15:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05112 รพ.สต. บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน อ.ปทุมรัตต์ 2020-04-07 10:55:34 2020-04-07 12:19:13 3 99.165 2020-04-07 12:19:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05258 รพ.สต. หนองตาโฮม ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2020-04-07 09:30:58 2020-04-07 12:39:04 3 99.366 2020-04-07 12:39:05 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13947 รพ.สต. บ้านราชธานี ตำบลราชธานี อ.ธวัชบุรี 2020-04-07 13:20:23 2020-04-07 13:52:08 3 99.398 2020-04-07 13:52:09 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05281 รพ.สต. บ้านพลับพลา ตำบลพลับพลา อ.เชียงขวัญ 2020-03-19 09:34:41 2020-03-19 11:24:20 2 99.939 2020-04-08 11:46:39 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05089 รพ.สต. บ้านเกล็ดหลิ่น ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-04-08 08:22:20 2020-04-08 08:50:38 2 99.947 2020-04-08 08:50:39 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05262 รพ.สต. บ้านโคกสี ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2020-04-08 08:38:40 2020-04-08 10:09:08 2 99.851 2020-04-08 10:09:11 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05140 รพ.สต. บ้านมะบ้า ตำบลบึงงาม อ.ทุ่งเขาหลวง 2020-04-08 08:53:01 2020-04-08 10:33:30 2 99.315 2020-04-08 14:38:13 ETL-2010-03-23 5.6.45-86.1
05096 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2020-04-08 10:50:41 2020-04-08 12:49:03 2 99.266 2020-04-08 12:49:03 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05212 รพ.สต. บ้านสะทอน ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2020-04-08 12:53:31 2020-04-08 13:14:48 2 99.927 2020-04-08 13:14:49 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05244 รพ.สต. บ้านหนองยาง ตำบลกกกุง อ.เมืองสรวง 2020-04-08 13:27:17 2020-04-08 13:27:27 2 99.877 2020-04-08 13:27:28 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05227 รพ.สต. บ้านนาใหญ่ ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-08 13:40:18 2020-04-08 14:10:43 2 99.938 2020-04-08 14:10:43 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05169 รพ.สต. บ้านบะเค ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2020-04-08 15:37:45 2020-04-08 16:06:26 2 99.929 2020-04-08 16:06:27 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05177 รพ.สต. บ้านวารีสวัสดิ์ ตำบลพรมสวรรค์ อ.โพนทอง 2020-04-09 15:52:25 2020-04-08 16:37:06 2 99.861 2020-04-08 16:37:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05290 รพ.สต. บ้านขมิ้น ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 1899-12-30 00:00:00 1 99.968 2020-04-09 16:30:24 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05182 รพ.สต. บ้านบัวคำ ตำบลบัวคำ อ.โพธิ์ชัย 1899-12-30 00:00:00 1 99.456 2020-04-09 15:43:59 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05279 รพ.สต. บ้านอนามัย ตำบลผักแว่น อ.จังหาร 1899-12-30 00:00:00 1 99.829 2020-04-09 13:54:51 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05210 รพ.สต. บ้านกกทัน ตำบลวังหลวง อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.971 2020-04-09 16:51:53 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05224 รพ.สต. บ้านสะอาดนาดี ตำบลพรสวรรค์ อ.เสลภูมิ 1899-12-30 00:00:00 1 99.399 2020-04-09 15:36:35 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05251 รพ.สต. บ้านหน่อม ตำบลหน่อม อ.อาจสามารถ 1899-12-30 00:00:00 1 99.972 2020-04-09 12:15:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05100 รพ.สต. บ้านแจ่มอารมย์ ตำบลดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย 2020-04-09 15:03:52 2020-04-08 10:37:41 1 99.437 2020-04-09 17:36:12 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05280 รพ.สต. บ้านคุยขนวน ตำบลเชียงขวัญ อ.เชียงขวัญ 2020-01-21 09:54:17 2020-04-08 12:09:03 1 99.962 2020-04-09 16:17:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05273 รพ.สต. บ้านพยอม ตำบลดินดำ อ.จังหาร 2020-04-08 14:10:06 2020-04-08 14:33:12 1 99.806 2020-04-09 16:56:54 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05167 รพ.สต. บ้านโพนทองน้อย ตำบลโพธิ์ทอง อ.โพนทอง 2020-04-09 04:13:06 2020-04-09 04:33:37 1 99.977 2020-04-09 04:33:37 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05206 รพ.สต. บ้านไคร่นุ่น ตำบลนาแซง อ.เสลภูมิ 2020-04-09 07:55:42 2020-04-09 08:19:49 1 99.972 2020-04-09 08:19:50 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05238 รพ.สต. บ้านหนองเม็ก ตำบลทุ่งศรีเมือง อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-09 08:50:07 2020-04-09 09:00:58 1 99.913 2020-04-09 09:00:59 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05155 รพ.สต. บ้านคำไฮ ตำบลคำไฮ อ.พนมไพร 2020-04-09 08:25:52 2020-04-09 09:03:40 1 99.922 2020-04-09 17:16:35 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05079 รพ.สต. บ้านแก่นทราย ตำบลรอบเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-04-09 07:02:29 2020-04-09 09:04:04 1 99.988 2020-04-09 09:04:09 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05259 รพ.สต. บ้านยางเฌอ ตำบลขี้เหล็ก อ.อาจสามารถ 2020-04-09 09:13:11 2020-04-09 09:13:27 1 99.787 2020-04-09 09:13:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05260 รพ.สต. บ้านดู่ ตำบลบ้านดู่ อ.อาจสามารถ 2020-04-09 09:24:50 2020-04-09 09:25:04 1 99.961 2020-04-09 09:25:14 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05183 รพ.สต. บ้านพิบูลย์ชัย ตำบลอัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย 2020-04-09 09:08:38 2020-04-09 09:46:00 1 99.960 2020-04-09 09:46:10 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05091 รพ.สต. บ้านหนองจิก ตำบลดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-04-09 08:47:26 2020-04-09 09:47:50 1 99.316 2020-04-09 20:25:03 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05187 รพ.สต. บ้านดอนเจริญ ตำบลดอนโอง อ.โพธิ์ชัย 2020-04-09 08:36:05 2020-04-09 09:49:40 1 99.968 2020-04-09 09:49:41 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05247 รพ.สต. บ้านยางคำ ตำบลยางคำ อ.โพนทราย 2020-04-09 08:37:31 2020-04-09 09:52:02 1 99.968 2020-04-09 22:12:12 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05226 รพ.สต. บ้านยางเลิง ตำบลดอกไม้ อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-09 03:38:08 2020-04-09 10:13:52 1 99.972 2020-04-09 10:13:53 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05102 รพ.สต. บ้านหัวหนอง ตำบลหนองแวง อ.เกษตรวิสัย 2020-04-09 10:10:31 2020-04-09 10:25:11 1 99.854 2020-04-09 10:25:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05229 รพ.สต. บ้านหนองควายอีน้อย ตำบลเมืองทุ่ง อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-08 08:43:53 2020-04-09 10:38:41 1 99.846 2020-04-09 10:38:41 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05205 รพ.สต. บ้านโนนสนาม ตำบลเมืองไพร อ.เสลภูมิ 2020-04-09 10:09:48 2020-04-09 10:41:40 1 99.885 2020-04-09 10:41:41 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05289 รพ.สต. บ้านวารีเกษม ตำบลดูกอึ่ง อ.หนองฮี 2020-04-09 08:49:02 2020-04-09 10:44:42 1 99.907 2020-04-09 10:44:43 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05186 รพ.สต. บ้านหนองตาไก้ ตำบลหนองตาไก้ อ.โพธิ์ชัย 2020-04-09 09:07:28 2020-04-09 10:45:09 1 99.877 2020-04-09 10:45:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13944 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลเหล่าหลวง อ.เกษตรวิสัย 2020-04-09 09:03:54 2020-04-09 10:48:23 1 99.892 2020-04-09 10:48:25 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05107 รพ.สต. บ้านเขวาตะคลอง ตำบลทุ่งทอง อ.เกษตรวิสัย 2020-04-09 09:04:15 2020-04-09 10:50:07 1 99.969 2020-04-09 10:50:08 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05130 รพ.สต. บ้านดงยาง ตำบลดู่น้อย อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-04-09 09:13:45 2020-04-09 10:59:43 1 99.881 2020-04-09 10:59:44 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05104 รพ.สต. บ้านหนองสิม ตำบลกู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย 2020-04-09 09:14:44 2020-04-09 11:01:54 1 99.581 2020-04-09 11:09:20 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05127 รพ.สต. บ้านร่องคำ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-04-09 09:29:16 2020-04-09 11:06:29 1 99.879 2020-04-09 11:06:30 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05246 รพ.สต. บ้านสว่าง ตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2020-04-09 10:14:53 2020-04-09 11:09:02 1 99.948 2020-04-09 11:09:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05215 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2020-04-09 09:29:20 2020-04-09 11:09:20 1 99.336 2020-04-09 11:25:33 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05240 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลเมืองสรวง อ.เมืองสรวง 2020-04-09 08:35:29 2020-04-09 11:23:39 1 99.281 2020-04-09 11:23:39 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05135 รพ.สต. บ้านอุ่มเม้า ตำบลอุ่มเม้า อ.ธวัชบุรี 2020-04-09 08:03:58 2020-04-09 11:40:13 1 99.939 2020-04-09 11:40:13 ETL-2010-03-23 10.0.21-MariaDB
05255 รพ.สต. บ้านหนองแฮด ตำบลหนองขาม อ.อาจสามารถ 2020-04-09 08:42:04 2020-04-09 11:42:57 1 99.967 2020-04-09 11:43:04 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05176 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลคำนาดี อ.โพนทอง 2020-04-09 08:36:51 2020-04-09 11:44:26 1 99.200 2020-04-09 11:44:27 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05141 รพ.สต. บ้านดอนงัว ตำบลไพศาล อ.ธวัชบุรี 2020-04-09 09:09:10 2020-04-09 11:44:29 1 99.482 2020-04-09 11:44:30 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05201 รพ.สต. บ้านท่าทรัพย์เจริญ ตำบลท่าสีดา อ.หนองพอก 2020-04-09 08:43:40 2020-04-09 11:44:49 1 99.938 2020-04-09 11:44:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05253 รพ.สต. บ้านหนองหมื่นถ่าน ตำบลหนองหมื่นถ่าน อ.อาจสามารถ 2020-04-09 08:44:03 2020-04-09 11:45:50 1 99.974 2020-04-09 11:45:52 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05199 รพ.สต. บ้านกุดขุ่น ตำบลรอบเมือง อ.หนองพอก 2020-04-09 08:55:48 2020-04-09 11:50:07 1 99.559 2020-04-09 11:50:09 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05261 รพ.สต. บ้านชุมพร ตำบลชุมพร อ.เมยวดี 2020-04-09 08:56:59 2020-04-09 11:53:00 1 99.955 2020-04-09 11:53:00 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05098 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลสิงห์โคก อ.เกษตรวิสัย 2020-04-09 08:58:40 2020-04-09 11:58:10 1 99.887 2020-04-09 11:58:11 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05233 รพ.สต. บ้านดอนดู่ ตำบลหัวช้าง อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-09 09:07:54 2020-04-09 12:02:22 1 99.973 2020-04-09 12:02:23 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05114 รพ.สต. บ้านจานใต้ ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2020-04-09 12:02:59 2020-04-09 12:10:06 1 99.921 2020-04-09 12:10:07 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05126 รพ.สต. บ้านป่าสังข์ ตำบลป่าสังข์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-04-09 08:42:56 2020-04-09 12:10:23 1 99.396 2020-04-09 12:10:23 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05158 รพ.สต. บ้านศาลา ตำบลชานุวรรณ อ.พนมไพร 2020-04-09 11:37:29 2020-04-09 12:10:38 1 99.936 2020-04-09 12:10:39 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05124 รพ.สต. บ้านดงแดง ตำบลดงแดง อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-04-09 11:40:37 2020-04-09 12:14:31 1 99.935 2020-04-09 12:14:31 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05192 รพ.สต. บ้านหนองคำ ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2020-04-09 11:52:50 2020-04-09 12:24:31 1 99.971 2020-04-09 12:24:31 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05172 รพ.สต. บ้านป้อง ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อ.โพนทอง 2020-04-09 08:53:24 2020-04-09 12:32:59 1 99.917 2020-04-09 12:32:59 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05223 รพ.สต. บ้านบะหลวง ตำบลหนองหลวง อ.เสลภูมิ 2020-04-09 09:32:11 2020-04-09 12:36:57 1 99.464 2020-04-09 12:36:57 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
13961 รพ.สต. บ้านเด่นราษฎร์ ตำบลเด่นราษฎร์ อ.หนองฮี 2020-04-09 09:44:16 2020-04-09 12:59:30 1 99.840 2020-04-09 12:59:30 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05218 รพ.สต. บ้านนาทม ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2020-04-09 11:44:31 2020-04-09 13:02:23 1 99.971 2020-04-09 13:02:23 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05230 รพ.สต. บ้านตากแดด ตำบลหัวโทน อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-09 09:50:01 2020-04-09 13:08:53 1 99.290 2020-04-09 13:08:54 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05088 รพ.สต. บ้านซ้ง ตำบลหนองแก้ว อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-04-09 09:58:11 2020-04-09 13:09:47 1 99.477 2020-04-09 16:28:00 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05288 รพ.สต. บ้านสาวแห ตำบลสาวแห อ.หนองฮี 2020-04-09 09:47:41 2020-04-09 13:10:01 1 99.283 2020-04-09 13:10:03 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05275 รพ.สต. บ้านม่วงน้ำ ตำบลปาฝา อ.จังหาร 2020-04-09 09:23:09 2020-04-09 13:14:01 1 99.888 2020-04-09 13:14:01 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05271 รพ.สต. บ้านโพธิ์สัย ตำบลโพธิ์สัย อ.ศรีสมเด็จ 2020-04-09 08:46:25 2020-04-09 13:17:25 1 99.963 2020-04-09 13:17:27 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05095 รพ.สต. บ้านเมืองบัว ตำบลเมืองบัว อ.เกษตรวิสัย 2020-04-09 09:24:51 2020-04-09 13:17:48 1 99.834 2020-04-09 13:17:48 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05243 รพ.สต. บ้านสูงยาง ตำบลคูเมือง อ.เมืองสรวง 2020-04-09 13:21:33 2020-04-09 13:21:41 1 99.862 2020-04-09 13:21:42 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
13958 รพ.สต. บ้านแซงแหลม แสนชาติ อ.จังหาร 2020-04-09 12:52:14 2020-04-09 13:24:00 1 99.233 2020-04-09 21:29:17 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05272 รพ.สต. บ้านโนนน้ำเงิน ตำบลหนองแวงควง อ.ศรีสมเด็จ 2020-04-09 12:58:53 2020-04-09 13:27:55 1 99.414 2020-04-09 13:27:56 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05270 รพ.สต. บ้านสนามชัย ตำบลสวนจิก อ.ศรีสมเด็จ 2020-04-09 09:42:13 2020-04-09 13:30:53 1 99.843 2020-04-09 13:30:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05108 รพ.สต. บ้านดงครั่งน้อย ตำบลดงครั่งน้อย อ.เกษตรวิสัย 2020-04-09 09:50:45 2020-04-09 13:32:53 1 99.439 2020-04-09 13:32:54 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05106 รพ.สต. บ้านผำ ตำบลโนนสว่าง อ.เกษตรวิสัย 2020-04-09 13:32:49 2020-04-09 13:32:56 1 99.314 2020-04-09 13:32:57 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05153 รพ.สต. บ้านโพธิ์ชัย ตำบลโพธิ์ชัย อ.พนมไพร 2020-04-09 13:05:49 2020-04-09 13:34:14 1 99.324 2020-04-09 13:34:15 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
14843 รพ.สต. บ้านโพนดวนตำบลศรีสว่าง อ.โพนทราย 2020-04-09 13:07:22 2020-04-09 13:34:21 1 99.952 2020-04-09 13:34:22 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05239 รพ.สต. บ้านหนองจาน ตำบลจำปาขัน อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-09 10:40:53 2020-04-09 13:36:45 1 99.881 2020-04-09 13:36:46 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05171 รพ.สต. บ้านงิ้วเหนือ ตำบลโนนชัยศรี อ.โพนทอง 2020-04-09 10:35:14 2020-04-09 13:36:53 1 99.254 2020-04-09 13:36:54 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05231 รพ.สต. บ้านเปลือยน้อย ตำบลบ่อพันขัน อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-09 11:29:17 2020-04-09 13:36:54 1 99.169 2020-04-09 13:36:54 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05225 รพ.สต. บ้านน้ำจั้นใหญ่ ตำบลบึงเกลือ อ.เสลภูมิ 2020-04-09 13:36:57 2020-04-09 13:37:02 1 99.969 2020-04-09 13:37:03 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05263 รพ.สต. บ้านบุ่งเลิศ ตำบลบุ่งเลิศ อ.เมยวดี 2020-04-09 13:09:42 2020-04-09 13:37:30 1 99.973 2020-04-09 13:37:30 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05113 รพ.สต. บ้านสามขา ตำบลโพนสูง อ.ปทุมรัตต์ 2020-04-09 13:26:49 2020-04-09 13:40:14 1 99.972 2020-04-09 13:40:15 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05250 รพ.สต. บ้านแจ้ง ตำบลแจ้ง อ.อาจสามารถ 2020-04-09 08:53:02 2020-04-09 13:40:52 1 99.920 2020-04-09 13:40:56 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05209 รพ.สต. บ้านป่าขี ตำบลนาเมือง อ.เสลภูมิ 2020-04-09 13:14:19 2020-04-09 13:42:48 1 99.969 2020-04-09 13:42:48 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05197 รพ.สต. บ้านหนองขุ่น ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2020-04-09 13:05:00 2020-04-09 13:43:55 1 99.369 2020-04-09 13:43:56 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05195 รพ.สต. บ้านคำโพนสูง ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2020-04-09 08:30:26 2020-04-09 13:47:20 1 99.899 2020-04-09 13:47:21 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05188 รพ.สต. บ้านหนองนกทา ตำบลโพธิ์ศรี อ.โพธิ์ชัย 2020-04-09 13:48:11 2020-04-09 13:48:17 1 99.363 2020-04-09 13:48:20 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05125 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลดงกลาง อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-04-09 11:02:35 2020-04-09 13:53:28 1 99.608 2020-04-09 13:53:29 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05082 รพ.สต. บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-04-09 08:56:20 2020-04-09 13:54:21 1 99.275 2020-04-09 13:54:22 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
05150 รพ.สต. บ้านโพธิ์ใหญ่ ตำบลโพธิ์ใหญ่ อ.พนมไพร 2020-04-09 13:49:17 2020-04-09 14:06:05 1 99.304 2020-04-09 14:06:06 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05122 รพ.สต. บ้านหนองคลอง ตำบลโคกล่าม อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-04-09 13:36:51 2020-04-09 14:06:25 1 99.895 2020-04-09 14:06:25 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
23919 รพ.สต. บ้านหนองนาสร้าง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-02-24 10:33:24 2020-04-09 14:07:59 1 99.952 2020-04-09 14:08:00 ETL-2010-03-23 5.5.35-33.0
05156 รพ.สต. บ้านสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อ.พนมไพร 2020-04-09 13:40:41 2020-04-09 14:18:06 1 99.810 2020-04-09 14:18:07 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05285 รพ.สต. บ้านไผ่ ตำบลหมูม้น อ.เชียงขวัญ 2020-04-09 13:45:54 2020-04-09 14:24:34 1 99.819 2020-04-09 14:24:35 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05189 รพ.สต. บ้านฉะวะ ตำบลหนองพอก อ.หนองพอก 2020-04-09 14:10:35 2020-04-09 14:36:17 1 99.295 2020-04-09 14:36:18 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05216 รพ.สต. บ้านหวาย ตำบลภูเงิน อ.เสลภูมิ 2020-04-09 14:23:40 2020-04-09 14:44:03 1 99.979 2020-04-09 14:44:05 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
13948 รพ.สต. บ้านดอนชัย ตำบลหนองพอก อ.ธวัชบุรี 2020-04-09 14:00:34 2020-04-09 14:57:28 1 99.964 2020-04-09 14:57:29 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
14842 รพ.สต. บ้านป่ายางชุม ตำบลนาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-09 14:30:41 2020-04-09 15:02:14 1 99.974 2020-04-09 15:02:15 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05267 รพ.สต. บ้านเมืองเปลือย ตำบลเมืองเปลือย อ.ศรีสมเด็จ 2020-04-09 14:26:06 2020-04-09 15:02:36 1 99.957 2020-04-09 15:02:38 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05161 รพ.สต. บ้านดงกลาง ตำบลโคกกกม่วง อ.โพนทอง 2020-04-09 14:07:53 2020-04-09 15:04:18 1 99.429 2020-04-09 15:04:19 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05203 รพ.สต. บ้านพันขาง ตำบลนางาม อ.เสลภูมิ 2020-04-09 13:57:48 2020-04-09 15:04:56 1 99.134 2020-04-09 15:04:57 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05139 รพ.สต. บ้านหนองบั่ว ตำบลเขวาทุ่ง อ.ธวัชบุรี 2020-04-09 14:41:27 2020-04-09 15:06:36 1 99.851 2020-04-09 15:06:37 ETL-2010-03-23 5.6.15-56
05134 รพ.สต. บ้านหนองไผ่ ตำบลหนองไผ่ อ.ธวัชบุรี 2020-04-09 14:33:37 2020-04-09 15:07:03 1 99.965 2020-04-09 15:07:04 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05090 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลหนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-04-09 14:43:59 2020-04-09 15:18:45 1 99.946 2020-04-09 15:18:48 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13945 รพ.สต. บ้านฝาง ตำบลบ้านฝาง อ.เกษตรวิสัย 2020-04-09 14:47:55 2020-04-09 15:21:08 1 99.438 2020-04-09 15:21:09 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
13953 รพ.สต. บ้านสระโพนทอง ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-09 15:02:32 2020-04-09 15:26:55 1 99.849 2020-04-09 18:26:24 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05123 รพ.สต. บ้านน้ำใส ตำบลน้ำใส อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-04-09 15:17:43 2020-04-09 15:39:38 1 99.359 2020-04-09 15:39:38 ETL-2010-03-23 5.5.33-31.1
05266 รพ.สต. บ้านเหล่าใหญ่ ตำบลโพธิ์ทอง อ.ศรีสมเด็จ 2020-04-09 15:20:10 2020-04-09 15:44:46 1 99.968 2020-04-09 15:44:46 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05094 รพ.สต. บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองทอง อ.เมืองร้อยเอ็ด 2020-04-09 14:49:05 2020-04-09 15:47:13 1 99.377 2020-04-09 15:47:19 ETL-2010-03-23 5.6.21-69.0
05129 รพ.สต. บ้านลิ้นฟ้า ตำบลลิ้นฟ้า อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-04-09 15:41:18 2020-04-09 16:03:39 1 99.867 2020-04-09 16:03:39 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05232 รพ.สต. บ้านตาหยวก ตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-09 16:06:07 2020-04-09 16:11:49 1 99.888 2020-04-09 16:11:49 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05196 รพ.สต. บ้านหาญไพรวัลย์ ตำบลโคกสว่าง อ.หนองพอก 2020-04-09 15:48:31 2020-04-09 16:12:50 1 99.401 2020-04-09 16:12:50 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05148 รพ.สต. บ้านหนองทัพไทย ตำบลหนองทัพไทย อ.พนมไพร 2020-04-09 15:55:43 2020-04-09 16:24:06 1 99.265 2020-04-09 16:24:07 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05221 รพ.สต. บ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อ.เสลภูมิ 2020-04-09 16:00:02 2020-04-09 16:26:18 1 99.888 2020-04-09 16:26:18 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
13962 รพ.สต. บ้านจาน ตำบลทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง 2020-04-09 16:19:58 2020-04-09 16:37:09 1 99.953 2020-04-09 16:37:10 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05138 รพ.สต. บ้านหวายหลึม ตำบลมะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง 2020-04-09 16:17:10 2020-04-09 16:41:30 1 99.960 2020-04-09 16:41:31 ETL-2010-03-23 5.6.43-84.3
05136 รพ.สต. บ้านปรางค์กู่ ตำบลมะอึ อ.ธวัชบุรี 2020-04-09 16:18:19 2020-04-09 16:42:22 1 99.319 2020-04-09 16:42:22 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05268 รพ.สต. บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อ.ศรีสมเด็จ 2020-04-09 17:00:42 2020-04-09 17:01:45 1 99.971 2020-04-09 17:01:46 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05179 รพ.สต. บ้านสองห้อง ตำบลโคกสูง อ.โพนทอง 2020-04-09 16:43:49 2020-04-09 17:04:42 1 99.953 2020-04-09 17:04:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05219 รพ.สต. บ้านดงหวาย ตำบลเกาะแก้ว อ.เสลภูมิ 2020-04-09 16:36:16 2020-04-09 17:04:58 1 99.962 2020-04-09 17:04:59 ETL-2010-03-23 5.6.34-79.1
05228 รพ.สต. บ้านสองชั้น ตำบลหินกอง อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-09 14:26:39 2020-04-09 17:08:50 1 99.605 2020-04-09 17:08:51 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05194 รพ.สต. บ้านหนองหว้า ตำบลกกโพธิ์ อ.หนองพอก 2020-04-09 17:08:49 2020-04-09 17:28:42 1 99.340 2020-04-09 17:28:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05235 รพ.สต. บ้านหนองแวง ตำบลห้วยหินลาด อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-09 17:35:03 2020-04-09 17:44:05 1 99.758 2020-04-09 17:44:08 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05109 รพ.สต. บ้านดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ 2020-04-09 17:24:16 2020-04-09 17:47:29 1 99.973 2020-04-09 17:47:30 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05142 รพ.สต. บ้านยางด่อ ตำบลเทอดไทย อ.ทุ่งเขาหลวง 2020-04-09 17:53:25 2020-04-09 18:13:53 1 99.957 2020-04-09 18:13:53 ETL-2010-03-23 5.6.39-83.1
05284 รพ.สต. บ้านเหล่าสามัคคี ตำบลพระเจ้า อ.เชียงขวัญ 2020-04-09 18:29:10 2020-04-09 18:58:39 1 99.964 2020-04-09 18:58:40 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05237 รพ.สต. บ้านจานเตย ตำบลทุ่งกุลา อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-09 19:11:24 2020-04-09 19:44:43 1 99.344 2020-04-09 19:44:44 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05236 รพ.สต. บ้านคำพรินทร์ ตำบลช้างเผือก อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-09 19:59:59 2020-04-09 20:24:38 1 99.287 2020-04-09 20:24:38 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
13954 รพ.สต. บ้านเก่าน้อย ตำบลน้ำคำ อ.สุวรรณภูมิ 2020-04-09 20:11:51 2020-04-09 20:32:04 1 99.890 2020-04-09 20:32:04 ETL-2010-03-23 5.5.53-38.5
05265 รพ.สต. บ้านชมสะอาด ตำบลชมสะอาด อ.เมยวดี 2020-04-09 21:28:15 2020-04-09 21:52:42 1 99.867 2020-04-09 21:52:42 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
13955 รพ.สต. บ้านน้ำคำ ตำบลโพนเมือง อ.อาจสามารถ 2020-04-09 21:58:02 2020-04-09 22:26:11 1 99.970 2020-04-09 22:26:11 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05213 รพ.สต. บ้านขวาว ตำบลขวาว อ.เสลภูมิ 2020-04-09 23:27:40 2020-04-09 23:27:45 1 99.320 2020-04-09 23:27:45 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05193 รพ.สต. บ้านโนนสว่าง ตำบลภูเขาทอง อ.หนองพอก 2020-04-09 23:28:00 2020-04-09 23:28:09 1 99.971 2020-04-09 23:28:11 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05103 รพ.สต. บ้านหนองอ่าง ตำบลกำแพง อ.เกษตรวิสัย 2020-04-09 23:03:23 2020-04-09 23:28:42 1 99.856 2020-04-09 23:28:43 ETL-2010-03-23 10.1.19-MariaDB
05173 รพ.สต. บ้านจุมจัง ตำบลอุ่มเม่า อ.โพนทอง 2020-04-09 12:01:16 2020-04-09 12:28:19 0 99.837 2020-04-10 02:58:56 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05222 รพ.สต. บ้านนาวี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2020-04-09 20:55:21 2020-04-09 21:14:52 0 99.340 2020-04-10 02:43:27 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
13951 รพ.สต. บ้านห้วยสามัคคี ตำบลศรีวิลัย อ.เสลภูมิ 2020-04-10 00:05:55 2020-04-10 00:24:36 0 99.974 2020-04-10 00:24:37 ETL-2010-03-23 5.6.32-78.1
05121 รพ.สต. บ้านเมืองหงษ์ ตำบลเมืองหงษ์ อ.จตุรพักตรพิมาน 2020-04-10 00:38:08 2020-04-10 00:59:24 0 99.306 2020-04-10 00:59:24 ETL-2010-03-23 10.0.7-MariaDB
05245 รพ.สต. บ้านเกาะแก้ว ตำบลสามขา อ.โพนทราย 2020-04-10 00:42:17 2020-04-10 01:05:12 0 99.943 2020-04-10 01:05:12 ETL-2010-03-23 10.0.17-MariaDB
05214 รพ.สต. บ้านหนองฟ้า ตำบลโพธิ์ทอง อ.เสลภูมิ 2020-04-10 00:44:58 2020-04-10 01:26:54 0 99.938 2020-04-10 01:26:55 ETL-2010-03-23 5.6.33-79.0
05198 รพ.สต. บ้านดงบัง ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อ.หนองพอก 2020-04-10 01:20:09 2020-04-10 01:44:39 0 99.437 2020-04-10 01:44:39 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05137 รพ.สต. บ้านบัวหลวง ตำบลเหล่า อ.ทุ่งเขาหลวง 2020-04-10 01:34:30 2020-04-10 01:56:21 0 99.354 2020-04-10 01:56:21 ETL-2010-03-23 5.5.25-MariaDB
05248 รพ.สต. บ้านดอนสัมพันธ์ ตำบลท่าหาดยาว อ.โพนทราย 2020-04-10 01:57:38 2020-04-10 01:57:44 0 99.805 2020-04-10 01:57:45 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05143 รพ.สต. บ้านเมืองน้อย ตำบลเมืองน้อย อ.ธวัชบุรี 2020-04-10 01:36:56 2020-04-10 02:00:02 0 99.936 2020-04-10 02:00:02 ETL-2010-03-23 10.1.14-MariaDB
05191 รพ.สต. บ้านบึงงาม ตำบลบึงงาม อ.หนองพอก 2020-04-10 00:28:55 2020-04-10 02:47:28 0 99.944 2020-04-10 02:47:28 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB
05200 รพ.สต. บ้านโคกกลาง ตำบลผาน้ำย้อย อ.หนองพอก 2020-04-10 03:05:34 2020-04-10 03:32:47 0 99.925 2020-04-10 03:32:47 ETL-2010-03-23 5.5.31-MariaDB